Polen grafiği nasıl çizilir?

Polen çalışmaları incelemesi bitki örtüsünün meydana gelme zamanlarını belli bir aralıkta art arda sıralanmasıyla bitki örtüsünün yeniden kurgulanmasını amaç edinmektedir.

Her zaman aralığında üreme cisimcikleri ve polenler başlı başına araştırma konularıdır.

Genel bir değerlendirme yapmak ve temsil değerler elde etmek içi için en az 200 polen incelenmelidir. Her adımda, polenlerin tümüyle ilgili olarak sabit bir anlam içeren birimin yüzdesi hesaplanır:

Bu hesaplama sonucu istenilen düzeyde polen çeşitlerini gösteren grafiğe ulaşılır.(Grafik belirlenen zaman aralığındaki istatistiksel bilgileri gösterir.)

Örnek: X düzey

Tanımlı birim İncelenen Polen Sayısı Yüzde
A 20 10
B 19 9,5
C 10 5
D 40 20
E 4 2
F 36 18
G 70 35
Diğer/tanımsızlar 1 0,5
Toplam 200 100 %

İnceleme: Uyarı: Yosunların üreme cisimcikleri yüzde hesaplarının dışında tutulmuştur. Çünkü yosunların çoğalması oldukça sıra dışıdır ve ait oldukları yerler bataklıklardır ve sayıları çok fazladır, bölgesel istatistik değerlerini bozabilirler. Yosunlar sporlu bitkileridir.

Statiksel bilgiler değerler toplamı bitki örtüsünün seçilmiş ana ait görünümünü yansıtır. Üreme cisimciklerini ve her düzeydeki polenleri hesaplarken, zaman içindeki gelişimi, etkileşim yüzdesi gözlemlenebilir.
Statiksel bilgiler içeren bir grafik hazırlamak için:

Araştırması yapılacak konular da inceleme aşamaları arasında bir aralık seçilir, uygun zaman koşulları gibi, vs. Art arda seçilen zaman aralıkları birbirine yeterince yakınsa, ekleme veya çıkarma yapılarak yüzde hesaplanır ve farklı sabit anlamlar içeren birimlerin gelişmesiyle eğri çizgisi tamamlanır.

Ağaçlar ile ilgili anlamlar içeren birimler (AP= ağaç polenleri ve çalı-fundalar) ağaçlarla ilgili olmayan birimlerden ayrılır (NAP= otsu bitkilerin polenleri, ağaçlarla ilgili olmayan polenler).

Bu ayırım AP ile ilgili hesapların yapılmasını sağladığı gibi/ istenilen her düzeyde gelişim grafiği çizilmesine de olanak tanır. Bir AP oranı/ toplam yükseklik kapalı bir alanı göstermektedir (ağaçlandırılmış alan), yine bir AP oranı ile açık alanlar ve basit otlakların yer aldığı alanlar gösterebilir.