Mikroskop altında spor ve polenler: Ne görülür ve nasıl iyi gözlemlenir?

 

 

 

1. Sporları ve polenleri belirlemek

 

Mikroskobik hazırlıklarda, tortulardan elde edilen polen ve sporlar yabancı objeler tarafından sarılmışlardır: artefaktlar (hava kabarcıkları), bitki ve hayvan kalıntıları, hümik maddeler veya mineraller…

Bir polen veya spor kendi karakteristik şeklinde tanınır. ( Bakınız: Polenlerin ve sporların morfolojik özellikleri nelerdir?)

Safraninli bir boyama uygulanmışsa bu bize pembe renginde gözüken polenlerin çıkartılmasını sağlar.

Sporları ve polenleri sarmak için burayı tıklayın.

 

2. Bir polenin özelliklerini belirlemek

Polenler fosilleştirilmiş, işlenmiş sonrasında lam ile lamel arasına konmuştur. Bazen zarar görmüş, yırtılmış veya ezilmiş olabilir bazen de kıvrımlar gösterebilir ama bu polenin yapısıyla karıştırılmamalıdır.

 

Örnek:

Yırtılmış polen. Biraz alışkanlık ile porlar ve iç kemerler yine de tanınabilir. Kızılağacın özelliği.
Kıvrımlı Poaceae poleni

 

 

a. a. Farklı muhtemel pozisyonlar

Polen hacimlidir. Ama gözlemci bu hacmin yalnızca bir yüzeyini görebilir; yani bir polen birden çok biçimde gözükebilir.

Örnek:

Üç porlu polen, örnek: Huş
Üç karıklı polen, örnek: Quercus

 

 

b. En ince ayarı(Mikrometrik vida) değiştirerek polenin tüm hacmini incelemek

Mikrometrik vida hazırladığımız oluşuma yaklaşıp uzaklaşmamızı sağlar; böylelikle fokal planı (net gözüken plan) indirip yükseltebiliriz.

Örnek 1: Çam: bir merkezi gövde ve iki baloncuktan oluşan polen. Fokal plan önce gövdeden sonra baloncuklardan geçer.

Örnek 2: Plantago: Porlar polenin tamamına yayılmışlardır yani farklı derinliklerdedirler. (dolayısıyla farklı plan). Tek plan yalnızca birkaç por gözükebilir halbuki ayarın oynanmasıyla bütün porlar art arda görülüp sayılabilir. ( Belirleme ölçütü)

Örnek 3: Ericales: Dört sut polenden oluşur, üçü görülebilir biri ise ancak fokal planla belirgin bir şekilde inildiğinde görülür.

Örnek 4: Cichorioideae: Polen dikenlerle kaplıdır. Karşıdan bakıldığında koca noktalar gibi gözükürler. Dışa çıkık yapılar sadece fokal plan kendi üstlerinde iken net bir biçimde görülebilirler. Fokal plan üstünden geçerken koyu bir biçimde görülürler. Bu gözlem polenlerin süsleme tipini analiz etmeyi sağlar.