Anahtarda aktarılan taksonların özellikleri nelerdir?

Tanımlanmış takson Hautes-Fagnes bölgesindeki temel türler* tozlaşmanın temel şekli turba bataklığındaki polenlerin kökeni şekil ışık sıcaklık toprağın nemliliği -nın göstergesi

* Hautes-Fagnes düzlüğünde ve çevre vadilerde, günümüzde veya tozlaşmanın temel şekli geçmişte var olan

+ Polenler ve sporlar nasil tasinirlar ?
+ Polen yagmuru ne ifade etmektedir ?
+ Bitki örtüsü ve iklim arasında nasıl bir bağlantı vardır ?

Alnus Alnus glutinosa Akarsu kenarları, bataklık alanlar,..
Artemisia Artemisia div. sp.  
step ya da sinantrofik
Betula Betula nana
arktik / alp tundrası
. Betula pendula açık alanların ormanlaştırılmasının öncüsü
. Betula pubescens
..
Carpinus Carpinus betulus ılıman orman
Cerealia Secale cereale, Triticum spelta
. . . insan tarafından yetiştirilme
Chenopodiaceae Chenopodiaceae div. sp.  
step ya da sinantrofik
Cichorioideae Cichorioideae div. sp.  
step ya da sinantrofik
Corylus Corylus avellana ılıman orman
Cyperaceae Eriophorum div. sp. bataklık ortamlar, tundra
. autres Cyperaceae div. sp.
 
.
Ericales Andromeda polifolia turba bataklıkları
. Calluna vulgaris


aydınlık ormanlar, araziler
. Empetrum nigrum turba bataklıkları, turbalı araziler
. Erica tetralix turba bataklıkları, nemli araziler
. Vaccinium oxycoccos turba bataklıkları, turbalı araziler
. Vaccinium vitis-idaea
kuru alanlar
. Vaccinium myrtillus
aydınlık ormanlar, araziler
. Vaccinium uliginosum
turba bataklıkları, araziler
Fagus Fagus sylvatica ılıman orman
Filicales . . . . . orman ağaçlarının altında biten bitkiler / orman içi
Fraxinus Fraxinus excelsior ılıman orman
Juniperus Juniperus communis açık alanların ormanlaştırılmasının öncüsü
Picea Picea abies tayga / yüksek ormanlar VEYA insan tarafından bitki dikilmesi/ekilmesi
Pinus Pinus sylvestris
yerleşip işleme (sömürgeleştirme) öncüsü
Plantago Plantago div. sp.

 
step ya da sinantrofik
Poaceae Poaceae div. sp.
. . . tüm ortamlar ayrıca, stepleri oluştururlar
Quercus Quercus petraea ılıman orman
. Quercus robur ılıman orman
Salix Salix aurita, S. cinerea, S. x multinervis
.
. Salix caprea yerleşip işleme (sömürgeleştirme) öncüsü
. Salix repens .
Sphagnum . . . . . . özellikle turba bataklıkları
Tilia Tilia cordata ılıman orman
. Tilia platyphyllos ılıman orman
Ulmus Ulmus glabra ılıman orman
. Ulmus minor ılıman orman
Terim listesi: : Lambinon J., Delvosalle L. & Duvigneaud J., 2004. Nouvelle flore de la Belgique, du G.-D. Duché de Luxembourg, du nord de la France et des régions voisines, cinquième édition. Edition du Jardin botanique national de Belgique, 1167 p.
ağaçlar/ her yıl yenilenen yapraklı çalılıklar   ağaçsı polenler
ağaçlar / sürekli iğneli çalılıklar
her yıl yenilenen yapraklı ağaççıklar
otsu ve bodur ağaçsı bitkiler (otsu polenler, NAP)
önemsenmeyen/ farksız tür
soğuk, kuzey veya dağlık bölgelerin bitkileri
ılıman bölgelerin bitkileri
güneş seven bitkiler (çok fazla güneş ışığı ihtiyacı olan, açık alanları işaret eden bitkiler)
ortalama güneş ışığı ihtiyacı olan bitkiler
gölge bitkileri (gölgede yetişen, kapalı alanları işaret eden bitkiler)
turba bataklığındaki yerel kökenli spor ya da polenler
turba bataklığındaki bölgesel kökenli spor ya da polenler
uzak kökenli polenleri
kurak topraklarda büyüyen bitkiler
çok kurak ya da çok nemli olmayan topraklarda büyüyen bitkiler
çok nemli topraklarda büyüyen bitkiler
böcekler tarafından tozlaşan bitkiler (entomogam)
rüzgarla tozlaşan bitkiler (anemogam)
kendine tozlaşan bitkiler

 

Alnus

      

Artemisia

   

   

Betula

   

   

Carpinus

   

   

Cerealia

Chenopodium

   

Cichorioideae

      

Corylus

   

      

Cyperaceae

      

      

Ericales

         

   

Fagus

   

   

Filicales

      

Fraxinus

   

   

Juniperus

      

Picea

      

Pinus

         

   

Plantago

      

Poaceae

      

Quercus

   

   

Salix

  

   

   

Sphagnum

   

      

Tilia

   

   

Ulmus