Bataklık nasıl oluşur?

Bir bataklık çürümüş bitki artıklarının kömürleşmesi ile ve ölü organizmalar ayrışmaya devam etmesiyle oluşur. Burada anlatamayacağımız kadar çok bataklık çeşidi mevcuttur. İki şekilde oluşurlar:


Gerekli Şartlar

Yardımcı Şartlar

- su miktarının artışı: Bataklığı besleyen suyun kalitesi çok iyidir ya da bataklık tarafından emilen su miktarına eşittir

- yıllık su artışı (akarsu ya da doğal su kaynakları) Yıllık su birikim miktarı (mevsimler esas alınmaksızın)
- Su toplayabileceği havzanın yüzölçümü (taban genişliği, çukurun yüzeyleri…)
- Su geçirmemeye meyilli topraklar

- organik maddelerin artışı: Bataklık tabanında organik maddeler oluşmuştur ve ayrışmadan daha hızlı olarak bir araya toplanmaktadırlar.

- Normal sıcaklık değerleri
- Asit oranı
- Sudaki oksijen miktarının hesaplanması Mikroskobik canlıların bir araya toplanmasını ya da ayrışmalarını sağlar

 

Avrupa Kıtasında yer alan göllerin haritası:

Hautes-Fagnes bölgesinde yetişen bataklık yosunları, bataklık yosunlarının bataklıklarda oluşma safhasının anlatımına dünyadaki en iyi örnektir. Konuyla ilgili bilgiler aşağıdadır:

Bataklık yosunları kara yosunlarıyla aynı özelliklere sahiptirler ve iki tip hücreden oluşurlar:

Küçük yeşil hücreler (klorofil üreten) ve suyu muhafaza etmeye yarayan büyük ölü hücreler.

Çoğalmaya uygun ortamlarda yetişirler(suyun nemi ve suyun asidi), sık dokunmuş halı görünümündedirler. Bataklık yosunlarının filizleri içlerinde barındırdıkları organizmaların ölmesine rağmen sürekli olarak yukarıya doğru uzamaya devam ederler. Böylelikle ölü bataklık yosunları bataklık tabanında diğer bitkilerin de yetişmesi için gereken elverişli ortamı sağlarlar. Canlı bataklık yosunlarının altında gömülü yaşayan başka canlı organizmalar mevcuttur. Bu canlı organizmalar da bataklığı oluşturmak üzere ayrışırlar.

Eskiden bataklığın yüzeyinde var olan canlı organizmalar, bataklık çamurunda da var olabilirler: tohumlar, bitki artıkları, küçük ağaç parçaları, üreme cisimcikleri, polenler, ölü böcekler ya da örümcekler, küller ve volkanların püskürttüğü bazı lav artıkları gibi…

 


retour